Energia – Egyensúly

Time Waver Home frekvencia kezelés.

Energia- Egyensúly

Hagyd,hogy tudatosságod hasson az elmédre.
Energia rezgés mint alapvető életünk az Univerzumban.

Mi is a Quantum mező és miként hat ez az információs energia mező ránk,és milyen pozitív megtapasztalás érhető el ezzel az információs mezővel.

Sejt Információs áramlások a quantum tér mezőből a DNS szálakba beépülve, kód információs együttes fény rezgésekkel eljuttatva a forrás energia fénytest energia formáihoz.Létdimenzió síkok rezgése hat rád emelve sejt tudati rezgésed, multidimenziós térben fény kapuk nyílnak meg, mellyel emelkedsz más multidimenzionális lét terekbe tapasztalva az energia áramlási forrásokat.Kapcsolódsz a forrás energia sejtszálhoz, összehangolva lélek dimenzionális forráskód egységeit.Energia színtünk a föld energiáját kiegyenlíti tölti a forrás kapcsolódás fényenergiával a quantum tudat mezőre hangolódva a forrás információ kódok a föld belső rezgés információit összekötve a tudat létdimenzió szál sejt energia forrásokkal.Tudatunk sejt fényrács szerkezettel való kapcsolódása a lét tudati mezőn keresztül a sejt forrás energiával összekötve,a forráskód információk áramlása minden sejt lét tudati mezőbe multidimenzionális terekbe együttesen a föld emelkedését segítve és megtisztítva az alacsony rezgésektől .Léted tudati dimenzió együttes információ energiája emeli a sejt tudat előhívását “szikrázó arany gömbökkel “kapcsolódva a magasabb tudat dimenzió tér forrás energiákhoz a sejtfényszál hullám rezgéseivel együtt.

  • elhatározás,erő,energia,boldog szemlélet,rezgés információ,belső érték,fókusz ,motiváció
  • Quantum tér tudatos mező magasabb rezgés tudati információk

Time Waver Home frekvencia kezelés